Zifaf olmadan boşamanın hükmü nedir?
Nikâh kıyıldıktan sonra henüz zifafa girilmeden yapılan boşama geçerlidir. Bu durumda bir bâin talâk meydana gelir (Merğinânî, el-Hidâye, 1/233). Boşayan erkek, boşadığı eşine tekrar dönmek isterse, ancak yeni bir nikâhla dönebilir. Bu şekilde boşanan çiftler, nikâhlı iken yanlarına kimsenin izinsiz giremeyeceği bir yerde baş başa kalmışlarsa (halvet-i sahîha) erkeğin kadına tam mehir vermesi lazımdır (en-Nisâ, 4/20-21). Kadının da yeni bir evlilik için iddet beklemesi gerekir (Serahsî, el-Mebsût, 5/148-149). Ancak halvet-i sahîha olmadan önce boşama söz konusu olduğunda mehir belirlenmemişse kocanın mehir konusunda sorumluluğu yoksa da bütçesine ve toplumun örfüne uygun bir şekilde kadına müt‘a denilen bir hediye vermelidir. Daha önce bir mehir miktarı belirlenmişse koca, bunun yarısını ödemekle yükümlüdür (el-Bakara, 2/236-237; el-Ahzâb, 33/49; Serahsî, el-Mebsût, 6/63).
  En Son İncelediklerim
 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular