Yayınlar

İslam'ın Salgın Hastalıklara Bakışı

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 13.04.2020
Hazırlayan : DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU
Türkçe | Arşiv Türü | Kitap
Prof. Dr. Bünyamin Erul'un editörlüğünde Din İşleri Yüksek Kurulu Tarafından hazırlanmıştır. Detay
Prof. Dr. Bünyamin Erul'un editörlüğünde Din İşleri Yüksek Kurulu Tarafından hazırlanmıştır.

ALLAH'A İMAN

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 12.03.2015
Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Ulvi Murat KILAVUZ
Türkçe | Arşiv Türü | Kitap
“İnanç Kitapları Serisi” projesi her seviyeden insanımızın yararlanabileceği orta hacimde temel bir kitap ile imanın altı esasından oluşan bir setin hazırlanmasının yararlı olacağı düşüncesinden yola çıkılarak Kurulumuz ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Serinin ikinci kitabı olan “Allah’a İman” İslam’ın temel bilgi kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ve hadislere dayanan, gerekmedikçe felsefi ve teolojik tartışmalara girmeyen, bir bütün halinde İslam inanç esaslarını önümüze koyan bir üslup ile okuyucunun karşısına çıkmıştır. Eser, Allah’ın Varlığı, Allah’ın İsimleri ve Allah’ın Sıfatları konularını her kesimden okuyucunun anlayacağı sadelikte ve doyurucu bir şekilde anlatmaktadır. Detay

“İnanç Kitapları Serisi” projesi her seviyeden insanımızın yararlanabileceği orta hacimde temel bir kitap ile imanın altı esasından oluşan bir setin hazırlanmasının yararlı olacağı düşüncesinden yola çıkılarak Kurulumuz ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Serinin ikinci kitabı olan “Allah’a İman” İslâm’ın temel bilgi kaynağı olan Kur’ân-ı Kerim ve hadislere dayanan, gerekmedikçe felsefi ve teolojik tartışmalara girmeyen, bir bütün hâlinde İslâm inanç esaslarını önümüze koyan bir üslup ile okuyucunun karşısına çıkmıştır. Eser, Allah’ın Varlığı, Allah’ın İsimleri ve Allah’ın Sıfatları konularını her kesimden okuyucunun anlayacağı sadelikte ve doyurucu bir şekilde anlatmaktadır.

PEYGAMBERLERE İMAN

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 11.10.2018
Hazırlayan : Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU
Türkçe | Arşiv Türü | Kitap
“İnanç Kitapları Serisi” projesi her seviyeden insanımızın yararlanabileceği orta hacimde temel bir kitap ile imanın altı esasından oluşan bir setin hazırlanmasının yararlı olacağı düşüncesinden yola çıkılarak Kurulumuz ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Serinin dördüncü kitabı olan “Peygambereler İman” Detay

“İnanç Kitapları Serisi” projesi her seviyeden insanımızın yararlanabileceği orta hacimde temel bir kitap ile imanın altı esasından oluşan bir setin hazırlanmasının yararlı olacağı düşüncesinden yola çıkılarak Kurulumuz ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Serinin dördüncü kitabı olan “Peygambereler İman”

İLÂHİ ADALET VE RAHMET PENCERESİNDEN KÖTÜLÜK VE MUSİBETLER

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 12.03.2015
Hazırlayan : Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
Türkçe | Arşiv Türü | Kitap
“İnanç Kitapları Serisi” projesi her seviyeden insanımızın yararlanabileceği orta hacimde temel bir kitap ile imanın altı esasından oluşan bir setin hazırlanmasının yararlı olacağı düşüncesinden yola çıkılarak Kurulumuz ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Serinin sekizinci kitabı olan “İlahi Adalet ve Kötülük Penceresinden Kötülük ve Musibetler” İslam’ın temel bilgi kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ve hadislere dayanan, gerekmedikçe felsefi ve teolojik tartışmalara girmeyen bir üslup ile okuyucunun karşısına çıkmıştır. Eser; Allah’ın Varlığı ve Hakim Olması, İnkarcı Akımların Açmazı, Kötülük; tanımı, mahiyeti, yaratılmasındaki hikmet, İlahi Adalet ve Kur’an’daki Genel Görünümü, Yaratılıştaki Farklılıklar, İlahi Rahmetin Istırap Suretinde Görünmesi, Tedbir-Takdir İlişkisi, Allah’ın Değişmeyen Yasaları ve Kötülük, Ölümün Sırrı ve Hikmeti gibi konuları her kesimden okuyucunun anlayacağı sadelikte ve doyurucu bir şekilde anlatmaktadır. Detay

“İnanç Kitapları Serisi” projesi her seviyeden insanımızın yararlanabileceği orta hacimde temel bir kitap ile imanın altı esasından oluşan bir setin hazırlanmasının yararlı olacağı düşüncesinden yola çıkılarak Kurulumuz ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Serinin sekizinci kitabı olan “İlahi Adalet ve Kötülük Penceresinden Kötülük ve Musibetler” İslâm’ın temel bilgi kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ve hadislere dayanan, gerekmedikçe felsefi ve teolojik tartışmalara girmeyen bir üslup ile okuyucunun karşısına çıkmıştır.

Eser; Allah’ın Varlığı ve Hakim Olması, İnkarcı Akımların Açmazı, Kötülük; tanımı, mahiyeti, yaratılmasındaki hikmet, İlahi Adalet ve Kur’an’daki Genel Görünümü, Yaratılıştaki Farklılıklar, İlahi Rahmetin Istırap Suretinde Görünmesi, Tedbir-Takdir İlişkisi, Allah’ın Değişmeyen Yasaları ve Kötülük, Ölümün Sırrı ve Hikmeti gibi konuları her kesimden okuyucunun anlayacağı sadelikte ve doyurucu bir şekilde anlatmaktadır.

ÇAĞDAŞ İNANÇ PROBLEMLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 12.03.2015
Hazırlayan : Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT
Türkçe | Arşiv Türü | Kitap
“İnanç Kitapları Serisi” projesi her seviyeden insanımızın yararlanabileceği orta hacimde temel bir kitap ile imanın altı esasından oluşan bir setin hazırlanmasının yararlı olacağı düşüncesinden yola çıkılarak Kurulumuz ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Serinin dokuzuncu kitabı olan “Çağdaş İnanç Problemleri” İslam’ın temel bilgi kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ve hadislere dayanan, gerekmedikçe felsefi ve teolojik tartışmalara girmeyen bir üslup ile okuyucunun karşısına çıkmıştır. Eser; İnsanımızı Etkileyen İnkar Merkezli Problemler ve İnkarcı Akımlar, İman Merkezli Problemler, İntihar Olayları ve Dini İnancımız, Ötenazi Caiz midir?, İntihar Saldırıları Caiz midir?, Ruh ve Ruhla İlgili Meseleler, Rüyaların Gerçekliği, Reenkarnasyon/Tenasüh, Cinler ve İnsan Hayatına Etkileri, Falcılık, Kehanet ve Kahinlik, Astroloji ve Burçlar, Yoga gibi konuları her kesimden okuyucunun anlayacağı sadelikte ve doyurucu bir şekilde anlatmaktadır. Detay

“İnanç Kitapları Serisi” projesi her seviyeden insanımızın yararlanabileceği orta hacimde temel bir kitap ile imanın altı esasından oluşan bir setin hazırlanmasının yararlı olacağı düşüncesinden yola çıkılarak Kurulumuz ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Serinin dokuzuncu kitabı olan “Çağdaş İnanç Problemleri” İslâm’ın temel bilgi kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ve hadislere dayanan, gerekmedikçe felsefi ve teolojik tartışmalara girmeyen bir üslup ile okuyucunun karşısına çıkmıştır.

Eser; İnsanımızı Etkileyen İnkar Merkezli Problemler ve İnkarcı Akımlar, İman Merkezli Problemler, İntihar Olayları ve Dini İnancımız, Ötenazi Caiz midir?, İntihar Saldırıları Caiz midir?, Ruh ve Ruhla İlgili Meseleler, Rüyaların Gerçekliği, Reenkarnasyon/Tenasüh, Cinler ve İnsan Hayatına Etkileri, Falcılık, Kehanet ve Kahinlik, Astroloji ve Burçlar, Yoga gibi konuları her kesimden okuyucunun anlayacağı sadelikte ve doyurucu bir şekilde anlatmaktadır.

ULUSLARARASI HİCRİ TAKVİM BİRLİĞİ KONGRESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 15.08.2018
Hazırlayan : Din İşleri Yüksek Kurulu
Arapça | Arşiv Türü | Kitap
. Detay
.

HZ. MUHAMMED VE EVRENSEL MESAJI

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 05.08.2014
Hazırlayan : Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM
Türkçe | Arşiv Türü | Kitap
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in hayatın gerçekleri içinde doğru bir şekilde tanıtılmasını ve anlaşılmasını sağlamak; onun evrensel niteliğe sahip olan faaliyetlerini, davranışlarını ortaya koymak ve belli başlı konulara yaklaşımını yansıtmak amacıyla kaleme alınan eserde Kur’an-ı Kerim, hadis ve siyer eserleri temel kaynak olarak kullanılmıştır. Eserde Peygamber Efendimizin hayatı, Hz. Muhammed’in (sav) Peygamber Olarak Gönderildiği Ortam, Peygamberliğine Kadar Hz. Muhammed (sav), Peygamberliğin Mekke Dönemi (sav), Hicret ve Medine’de İslam Toplumunun Oluşumu (sav), Hz. Muhammed’in (sav)  İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi (sav), İslam’ın Yayılışı (sav), Hz. Muhammed’in (sav)  Örnek Kişiliğinden Kesitler (sav), Hz. Muhammed’in (sav)  Aile Hayatı, Hz. Muhammed (sav)  ve İdare, Ekonomik Faaliyetler, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler, Toplumsal Sorunlar Karşısında Hz. Muhammed (sav), Hz Muhammed’in (sav) Son Günleri ve Vefatı gibi konu başlıkları altında çeşitli yönleriyle anlatılmaktadır. Detay

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in hayatın gerçekleri içinde doğru bir şekilde tanıtılmasını ve anlaşılmasını sağlamak; onun evrensel niteliğe sahip olan faaliyetlerini, davranışlarını ortaya koymak ve belli başlı konulara yaklaşımını yansıtmak amacıyla kaleme alınan eserde Kur’ân-ı Kerîm, hadis ve siyer eserleri temel kaynak olarak kullanılmıştır.

Eserde Peygamber Efendimizin hayatı, Hz. Muhammed’in (sav) Peygamber Olarak Gönderildiği Ortam, Peygamberliğine Kadar Hz. Muhammed (sav), Peygamberliğin Mekke Dönemi (sav), Hicret ve Medine’de İslam Toplumunun Oluşumu (sav), Hz. Muhammed’in (sav)  İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi (sav), İslam’ın Yayılışı (sav), Hz. Muhammed’in (sav)  Örnek Kişiliğinden Kesitler (sav), Hz. Muhammed’in (sav)  Aile Hayatı, Hz. Muhammed (sav)  ve İdare, Ekonomik Faaliyetler, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler, Toplumsal Sorunlar Karşısında Hz. Muhammed (sav), Hz Muhammed’in (sav) Son Günleri ve Vefatı gibi konu başlıkları altında çeşitli yönleriyle anlatılmaktadır.

SEYAHATTE İBADET

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 01.06.2016
Hazırlayan : Dr. Bilal ESEN, Dr. Mustafa Bülent DADAŞ
Türkçe | Arşiv Türü | Kitap
“Seyahatte İbadet” kitabı; yolculuğa çıkan vatandaşlarımızın seyahatlerinde yapacakları ibadetler konusunda bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Eser seferilik esnasında abdest, namaz, oruç, sadaka, hac, kurban ve dini bayramlar ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek konuları ele almaktadır. Kitapta “Mesleği gereği sürekli olarak yolcu olan kişi namaz ve oruç ibadetlerini nasıl yerine getirebilir?”, “Uzun mesafeli uçak seyahatlerinde namaz vakitleri nasıl belirlenir?”, “Yolculuk esnasında ramazan orucunu tutma zorunluluğu var mıdır?”, “Varis çorabı üzerine mesh yapılabilir mi?”, “Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?” gibi toplam 55 sorunun cevabı yer almaktadır.   Detay

“Seyahatte İbadet” kitabı; yolculuğa çıkan vatandaşlarımızın seyahatlerinde yapacakları ibadetler konusunda bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Eser seferîlik esnasında abdest, namaz, oruç, sadaka, hac, kurban ve dini bayramlar ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek konuları ele almaktadır.

Kitapta “Mesleği gereği sürekli olarak yolcu olan kişi namaz ve oruç ibadetlerini nasıl yerine getirebilir?”, “Uzun mesafeli uçak seyahatlerinde namaz vakitleri nasıl belirlenir?”, “Yolculuk esnasında ramazan orucunu tutma zorunluluğu var mıdır?”, “Varis çorabı üzerine mesh yapılabilir mi?”, “Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?” gibi toplam 55 sorunun cevabı yer almaktadır.

 

STOMALI HASTALAR İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 19.09.2017
Hazırlayan : Din İşleri Yüksek Kurulu
Türkçe | Arşiv Türü | Kitap
“Stomalı Hastalar ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular” kitabı; hastalıkları sebebiyle dini vazifelerini yerine getirmekte zorluk çekenlere İslam’ın sağladığı kolaylıkları anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Kişinin özür ve mazeret durumlarının göz önünde bulundurulduğu eserde; “Stomalı bireyler dinen özür sahibi olan kimselerin hükmüne girer mi?”, “Stomalı bir birey nasıl abdest almalıdır?”, “Stomalı bireylerin oruç tutmaları gerekir mi?” gibi toplam 22 sorunun cevabı yer almaktadır.   Detay

“Stomalı Hastalar ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular” kitabı; hastalıkları sebebiyle dini vazifelerini yerine getirmekte zorluk çekenlere İslam’ın sağladığı kolaylıkları anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Kişinin özür ve mazeret durumlarının göz önünde bulundurulduğu eserde; “Stomalı bireyler dinen özür sahibi olan kimselerin hükmüne girer mi?”, “Stomalı bir birey nasıl abdest almalıdır?”, “Stomalı bireylerin oruç tutmaları gerekir mi?” gibi toplam 22 sorunun cevabı yer almaktadır.

 

KURBAN SIKÇA SORULANLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 30.07.2018
Hazırlayan : Din İşleri Yüksek Kurulu
Türkçe | Arşiv Türü | Kitap
Sıkça Sorulan Sorular serisinin bir devamı olarak hazırlanan “KURBAN” kitabında; vatandaşlarımız tarafından gerek yurt içinden gerekse yurt dışından mektup, telefon ve e-posta aracılığıyla veya şahsen başvurmak suretiyle Kurulumuza yöneltilen kurban hakkındaki sorulara verilen bazı cevaplar yer almaktadır.  Kitapta yer alan cevaplar, halkımızın kurbanla ilgili sıkça karşılaştığı konular dikkate alınarak hazırlanmış olup her kesimin anlayacağı bir dille kaleme alınmıştır. Kitapta Kurban ibadeti ile ilgili 74 sorunun cevabı yer almaktadır. Detay

Sıkça Sorulan Sorular serisinin bir devamı olarak hazırlanan “KURBAN” kitabında; vatandaşlarımız tarafından gerek yurt içinden gerekse yurt dışından mektup, telefon ve e-posta aracılığıyla veya şahsen başvurmak suretiyle Kurulumuza yöneltilen kurban hakkındaki sorulara verilen bazı cevaplar yer almaktadır. 

Kitapta yer alan cevaplar, halkımızın kurbanla ilgili sıkça karşılaştığı konular dikkate alınarak hazırlanmış olup her kesimin anlayacağı bir dille kaleme alınmıştır.

Kitapta Kurban ibadeti ile ilgili 74 sorunun cevabı yer almaktadır.

ORUÇLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 01.02.2017
Hazırlayan : Dr. Mustafa Bülent DADAŞ
Türkçe | Arşiv Türü | Kitap
Sıkça Sorulan Sorular serisinin bir devamı olarak hazırlanan “ORUÇ” kitabında; vatandaşlarımız tarafından gerek yurt içinden gerekse yurt dışından mektup, telefon ve e-posta aracılığıyla veya şahsen başvurmak suretiyle Kurulumuza yöneltilen oruç hakkındaki bazı sorulara verilen cevaplar yer almaktadır.  Kitapta yer alan cevaplar, halkımızın oruçla ilgili sıkça karşılaştığı konular dikkate alınarak hazırlanmış olup her kesimin anlayacağı bir dille kaleme alınmıştır. Kitapta “Oruç ibadetinin hikmet ve faydaları”, “Oruç hakkında genel bilgiler”, “Orucu bozan ve bozmayan şeyler”, “Sağlık problemleri ve oruç”, “Özel hallerinde kadınlar ve oruç” gibi konular yer almaktadır. Detay

Sıkça Sorulan Sorular serisinin bir devamı olarak hazırlanan “ORUÇ” kitabında; vatandaşlarımız tarafından gerek yurt içinden gerekse yurt dışından mektup, telefon ve e-posta aracılığıyla veya şahsen başvurmak suretiyle Kurulumuza yöneltilen oruç hakkındaki bazı sorulara verilen cevaplar yer almaktadır. 

Kitapta yer alan cevaplar, halkımızın oruçla ilgili sıkça karşılaştığı konular dikkate alınarak hazırlanmış olup her kesimin anlayacağı bir dille kaleme alınmıştır.

Kitapta “Oruç ibadetinin hikmet ve faydaları”, “Oruç hakkında genel bilgiler”, “Orucu bozan ve bozmayan şeyler”, “Sağlık problemleri ve oruç”, “Özel hallerinde kadınlar ve oruç” gibi konular yer almaktadır.

ZEKATLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 01.02.2017
Hazırlayan : Dr. Mustafa Bülent DADAŞ
Türkçe | Arşiv Türü | Kitap
Sıkça Sorulan Sorular serisinin bir devamı olarak hazırlanan “ZEKAT” kitabında; vatandaşlarımız tarafından gerek yurt içinden gerekse yurt dışından mektup, telefon ve e-posta aracılığıyla veya şahsen başvurmak suretiyle Kurulumuza yöneltilen zekat hakkındaki sorulara verilen bazı cevaplar yer almaktadır.  Kitapta yer alan cevaplar, halkımızın zekatla ilgili sıkça karşılaştığı konular dikkate alınarak hazırlanmış olup her kesimin anlayacağı bir dille kaleme alınmıştır. Kitapta “Havaic-i asliye nedir?”, “Ziynet eşyası zekata tabi midir?”, “Emlakçı, kendi mülkiyetindeki gayri menkullerin zekatını vermekle yükümlü müdür?”, “Hisse senetleri için zekat vermek gerekir mi?”, “Alacaklar zekat yerine sayılabilir mi?” gibi 47 sorunun cevabı yer almaktadır. Detay

Sıkça Sorulan Sorular serisinin bir devamı olarak hazırlanan “ZEKAT” kitabında; vatandaşlarımız tarafından gerek yurt içinden gerekse yurt dışından mektup, telefon ve e-posta aracılığıyla veya şahsen başvurmak suretiyle Kurulumuza yöneltilen zekat hakkındaki sorulara verilen bazı cevaplar yer almaktadır. 

Kitapta yer alan cevaplar, halkımızın zekatla ilgili sıkça karşılaştığı konular dikkate alınarak hazırlanmış olup her kesimin anlayacağı bir dille kaleme alınmıştır.

Kitapta “Havaic-i asliye nedir?”, “Ziynet eşyası zekata tabi midir?”, “Emlakçı, kendi mülkiyetindeki gayri menkullerin zekatını vermekle yükümlü müdür?”, “Hisse senetleri için zekat vermek gerekir mi?”, “Alacaklar zekat yerine sayılabilir mi?” gibi 47 sorunun cevabı yer almaktadır.

HAC SIKÇA SORULANLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 01.02.2017
Hazırlayan : Din İşleri Yüksek Kurulu
Türkçe | Arşiv Türü | Kitap
Hac, şartlarını taşıyan müslümanların ömürde bir kere yerine getirmekle yükümlü olduğu farz bir ibadettir. Detay

Hac, şartlarını taşıyan müslümanların ömürde bir kere yerine getirmekle yükümlü olduğu farz bir ibadettir.

FETVALAR

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 01.10.2021
Hazırlayan : Din İşleri Yüksek Kurulu
Türkçe | Arşiv Türü | Kitap
Din İşleri Yüksek Kurulu Tarafından Hazırlanan Fetvalar Kitabının güncellenen 9. Baskısı yayımlanmıştır. Detay
Din İşleri Yüksek Kurulu Tarafından Hazırlanan Fetvalar Kitabının güncellenen 9. Baskısı yayımlanmıştır.

ŞÂFİÎ MEZHEBİNE MENSUP KİŞİLERE İMAMLIK YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 15.01.2019
Hazırlayan : Din İşleri Yüksek Kurulu
Türkçe | Arşiv Türü | Kitap
ŞAFİİ MEZHEBİNE MENSUP KİŞİLERE İMAMLIK YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Detay
ŞÂFİÎ MEZHEBİNE MENSUP KİŞİLERE İMAMLIK YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

RELIGIOUS EXPLOITATION AND TERRORIST ORGANIZATION ISIS

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 01.10.2016
Hazırlayan : Din İşleri Yüksek Kurulu
İngilizce | Arşiv Türü | Kitap
RELIGIOUS EXPLOITATION AND TERRORIST ORGANIZATION    ISIS Detay
RELIGIOUS EXPLOITATION AND TERRORIST ORGANIZATION   
ISIS

استغلال الدين وحركة داعش الإرهابية

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 01.10.2016
Hazırlayan : Din İşleri Yüksek Kurulu
Arapça | Arşiv Türü | Kitap
استغلال الدين  وحركة داعش الإرهابية   Detay

استغلال الدين  وحركة داعش الإرهابية  

DAİŞ'İN TEMEL FELSEFESİ VE DİNİ REFERANSLARI RAPORU

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 16.11.2015
Hazırlayan : Din İşleri Yüksek Kurulu
Türkçe | Arşiv Türü | Kitap
Bu rapor, kendine “İslam Devleti” adını veren Daiş ve dini anlayış bakımından ona benzeyen örgütlerin temel felsefesini ve dini referanslarını ana hatlarıyla tespit etmek ve kısaca değerlendirmek amacıyla kaleme alınmıştır. Detay

Bu rapor, kendine “İslam Devleti” adını veren Daiş ve dini anlayış bakımından ona benzeyen örgütlerin temel felsefesini ve dini referanslarını ana hatlarıyla tespit etmek ve kısaca değerlendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

EXPLOITATION OF RELIGION AND TERRORIST ORGANIZATION DAESH

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 16.08.2017
Hazırlayan : Din İşleri Yüksek Kurulu
İngilizce | Arşiv Türü | Kitap
In the face of alarming developments, spearheaded by terrorist organization DAESH, which grew dire enough to threaten the safety of the Islamic world, the Presidency of Religious Affairs issued a call for common sense on 18.06.2014 with the awareness of its responsibilities towards the Ummah of Islam and the family of humanity. Translated into eight different languages, the call made a tremendous impact worldwide, garnering massive support from all over the Islamic world. Subsequently, the Presidency gathered “World Islamic Scholars Initiative for Peace and Common Sense” on 17-19.07.2014 due to the insistent demands from Muslim institutions, organizations, and representative offices in various countries. The meeting elaborately covered developments that had been threatening peace and common sense in the Islamic world; the final declaration issued after the meeting shared with the global public the common opinion of scholars representing the world of Islam. Detay

In the face of alarming developments, spearheaded by terrorist organization DAESH, which grew dire enough to threaten the safety of the Islamic world, the Presidency of Religious Affairs issued a call for common sense on 18.06.2014 with the awareness of its responsibilities towards the Ummah of Islam and the family of humanity. Translated into eight different languages, the call made a tremendous impact worldwide, garnering massive support from all over the Islamic world. Subsequently, the Presidency gathered “World Islamic Scholars Initiative for Peace and Common Sense” on 17-19.07.2014 due to the insistent demands from Muslim institutions, organizations, and representative offices in various countries. The meeting elaborately covered developments that had been threatening peace and common sense in the Islamic world; the final declaration issued after the meeting shared with the global public the common opinion of scholars representing the world of Islam.

استغلال الدين وحركة غولن / كيان الدولة الموازي الإرهابي

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 15.01.2019
Hazırlayan : Din İşleri Yüksek Kurulu
Arapça | Arşiv Türü | Kitap
استغلال الدين وحركة غولن / كيان الدولة الموازي الإرهابي قرارات الاجتماع الطارئ للشورى الدينية Detay
استغلال الدين
وحركة غولن / كيان الدولة الموازي الإرهابي
قرارات الاجتماع الطارئ للشورى الدينية

FETÖ/PDY DINÎ VE SOSYO-PSIKOLOJIK BOYUTLARI ÇALIŞTAYI

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 15.01.2019
Hazırlayan : Din İşleri Yüksek Kurulu
Türkçe | Arşiv Türü | Kitap
Ülkemiz 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından meşum bir darbe girişimine maruz bırakıldı. Allah’ın inayeti, yöneticilerimizin dirayeti ve milletimizin cesaretiyle bu girişim sonuçsuz kaldı. Ancak bu olay, söz konusu örgütün salt bir siyasi veya askeri örgütlenme olmadığını, bilakis pek çok yönü içinde barındıran bir terör yapılanması olduğunu gösterdi.   Çünkü bu yapının, bir taraftan normal gibi zannedilen yollarla bürokrasiye sızarken, diğer taraftan soru hırsızlığı, şantaj, montaj vb. yollarla aslında paralel bir devlet kurma çabası içerisinde olduğu ortaya çıktı. Kendisine devlet kadrolarında yer açabilmek için her türlü yolu mubah sayan örgüt, bunu yaparken Allah’ı, Hz. Peygamber’i (s.a.s.); kurban ve zekat gibi dinin temel bazı ibadetlerini; fedakarlık, itaat gibi bazı dini kavram ve değerleri kendisine maske yaptı. Yani, Din-i Mübin-i İslam’ın değerlerini istismar ederek güçlenmeye ve kendisine alan açmaya çalıştı.   Bu itibarla bu yapının her yönüyle bilinmesi gereklidir. Detay
Ülkemiz 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından meşum bir darbe girişimine maruz bırakıldı. Allah’ın inayeti, yöneticilerimizin dirayeti ve milletimizin cesaretiyle bu girişim sonuçsuz kaldı. Ancak bu olay, söz konusu örgütün salt bir siyasî veya askerî örgütlenme olmadığını, bilakis pek çok yönü içinde barındıran bir terör yapılanması olduğunu gösterdi.
 
Çünkü bu yapının, bir taraftan normal gibi zannedilen yollarla bürokrasiye sızarken, diğer taraftan soru hırsızlığı, şantaj, montaj vb. yollarla aslında paralel bir devlet kurma çabası içerisinde olduğu ortaya çıktı. Kendisine devlet kadrolarında yer açabilmek için her türlü yolu mubah sayan örgüt, bunu yaparken Allah’ı, Hz. Peygamber’i (s.a.s.); kurban ve zekat gibi dinin temel bazı ibadetlerini; fedakarlık, itaat gibi bazı dinî kavram ve değerleri kendisine maske yaptı. Yani, Din-i Mübin-i İslam’ın değerlerini istismar ederek güçlenmeye ve kendisine alan açmaya çalıştı.
 
Bu itibarla bu yapının her yönüyle bilinmesi gereklidir.

EXPLOITATION OF RELIGION AND FETHULLAH GULEN TERRORIST ORGANIZATION (FETO) / PARALLEL STATE STRUCTURE (PSS)

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 15.01.2019
Hazırlayan : Din İşleri Yüksek Kurulu
İngilizce | Arşiv Türü | Kitap
After the bloody coup d’état attempt on 15 July 2016 by an organization that exploits religion (FETO/PSS), the Presidency of Religious Affairs held an emergency meeting for the Religious Council in Ankara on 3-4 August 2016, as per the Religious Council Regulation Article 5, with a single agenda item in order to evaluate the period we are going through as a country and a nation, to detect the damage inflicted on our country, our nation, and our religion by this and other similar organizations, to hold discussions on these matters from a religious standpoint, and to determine the concrete steps to be taken.   Setting an example for the entire world with their dignified, high-minded, and brave stance against the treacherous and bloody coup attempt and protecting their homeland, their people, their national will, and their rule of law; our glorious nation’s honorable stand on the night of July 15 and our religious officials who kept spirits of the nation alive during the resistance will be remembered with gratitude for generations to come. We wish Allah’s mercy upon our glorious martyrs who immediately accepted the invitation to protect the nation’s own dignity and honor like in the days of the War of Independence and also We wish a quick recovery to our wounded veterans. Detay
After the bloody coup d’état attempt on 15 July 2016 by an organization that exploits religion (FETO/PSS), the Presidency of Religious Affairs held an emergency meeting for the Religious Council in Ankara on 3-4 August 2016, as per the Religious Council Regulation Article 5, with a single agenda item in order to evaluate the period we are going through as a country and a nation, to detect the damage inflicted on our country, our nation, and our religion by this and other similar organizations, to hold discussions on these matters from a religious standpoint, and to determine the concrete steps to be taken.
 
Setting an example for the entire world with their dignified, high-minded, and brave stance against the treacherous and bloody coup attempt and protecting their homeland, their people, their national will, and their rule of law; our glorious nation’s honorable stand on the night of July 15 and our religious officials who kept spirits of the nation alive during the resistance will be remembered with gratitude for generations to come. We wish Allah’s mercy upon our glorious martyrs who immediately accepted the invitation to protect the nation’s own dignity and honor like in the days of the War of Independence and also We wish a quick recovery to our wounded veterans.

حركة داعش حركة إرهابية و حركة استغلال الدين

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 16.08.2015
Hazırlayan : Din İşleri Yüksek Kurulu
Arapça | Arşiv Türü | Kitap
 في ظل التطورات التي بلغت مستوى تهديد أمن العالم الإسلامي  والتي يحتل فيها تنظيم داعش الإرهابي دور العامل الأساسي، وبدافع  الإنسانية والأمة الإسلامية، هاجتمن المسؤولية الملقاة على عاتقها   18أصدرت رئاسة الشؤون الدينية نداء الحس السليم بتاريخ  لغاتٍ صدىً في العالم كله، نامثهذا النداء الذي ترجم إلى  يقلوقد   من العالم الإسلامي. ولقي دعماً كبيراً  ٍوهيئات ٍتامظنمثم دعت رئاسة الشؤون الدينية بناءً على مبادرات   عالماً مسلماً من مختلف أنحاء150إسلاميةٍ مختلفةٍ؛ إلى مؤتمرٍ حضره  العالم الإسلامي تحت عنوان: “المبادرة العالمية لعلماء المسلمين في -17السلام والاعتدال والحس السليم” في مدينة إسطنبول بتاريخ  وقد تناول المؤتمر التطورات التي تهدد السلام والتسامح في ،2014 .7  وتم في ختام الاجتماع مشاركة الرأي . ٍل َّالعالم الإسلامي بشكلٍ مفص  العام بالبيان الختامي الذي يتضمن القناعات المشتركة للعلماء الذين Detay
 في ظل التطورات التي بلغت مستوى تهديد أمن العالم الإسلامي  والتي يحتل فيها تنظيم داعش الإرهابي دور العامل الأساسي، وبدافع  الإنسانية والأمة الإسلامية، هاجتمن المسؤولية الملقاة على عاتقها   18أصدرت رئاسة الشؤون الدينية نداء الحس السليم بتاريخ  لغاتٍ صدىً في العالم كله، نامثهذا النداء الذي ترجم إلى  يقلوقد 
 من العالم الإسلامي. ولقي دعماً كبيراً
 ٍوهيئات ٍتامظنمثم دعت رئاسة الشؤون الدينية بناءً على مبادرات   عالماً مسلماً من مختلف أنحاء150إسلاميةٍ مختلفةٍ؛ إلى مؤتمرٍ حضره  العالم الإسلامي تحت عنوان: “المبادرة العالمية لعلماء المسلمين في -17السلام والاعتدال والحس السليم” في مدينة إسطنبول بتاريخ  وقد تناول المؤتمر التطورات التي تهدد السلام والتسامح في ،2014 .7  وتم في ختام الاجتماع مشاركة الرأي . ٍل َّالعالم الإسلامي بشكلٍ مفص  العام بالبيان الختامي الذي يتضمن القناعات المشتركة للعلماء الذين

KENDİ DİLİNDEN FETÖ ÖRGÜTLÜ BİR DİN İSTİSMARI

Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 12.07.2017
Hazırlayan : Din İşleri Yüksek Kurulu
Türkçe | Arşiv Türü | Kitap
KENDİ DİLİNDEN FETÖ ÖRGÜTLÜ BİR DİN İSTİSMARI Detay

KENDİ DİLİNDEN FETÖ ÖRGÜTLÜ BİR DİN İSTİSMARI