Arapça’da ötreli harfin ü veya u seslerinden hangisiyle okunması gerekir?
Kur’an-ı Kerim Arapça indirilmiş olup Arap alfabesiyle yazılmıştır. Arap alfabesinin hepsi sessiz harflerden oluşmaktadır. Harflerin seslendirilmesi ise harflerin altına ve üstüne konan harekeler/işaretlerle mümkündür. Bunlar; üstün (fetha), esre (kesra) ve ötre (damme)dir. Ötre; kalın okunan harfleri u sesiyle, ince okunan harfleri ise u ile ü arası bir sesle okutur. Misal olarak “hüve” (هو) kelimesindeki he (هـ) harfi ince okunan bir harf olduğu için u ile ü arası bir sesle okunması gerekir (Pakdil, Ta’lim, s. 108; Kaya, Elif-bâ, s. 19).
Burada önemli olan, özellikle Kur’an-ı Kerim’in kırâatinde hangi harfin nasıl telaffuz edileceğini Kur’an okumayı iyi bilen (fem-i muhsin) birinin ağzından dinleyerek öğrenmektir.
 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular