Trafik kazasında ölenler şehit sayılır mı?
Trafik kazasında ölenler şehit sayılır mı?

Dinimizde şehitler şu şekilde değerlendirilmektedir: a- Hakiki Şehid (Dünya ve Ahiret Şehidi): İslam’ın yücelmesi, vatan müdafaası için savaşırken ölen müslümanlara denir. Bu kimseler, yıkanmazlar, kefenlenmezler, namazları kılınıp kanlı elbiseleri ile defnedilirler. b- Hükmi Şehid (Ahiret şehidi): Hakiki şehidin şartlarından bir kısmını taşımaması sebebiyle yıkanıp kefenlenen ve ahiret itibariyle şehid sayılanlardır.

Birçok hadiste; deprem, yangın, sel gibi tabii afetler ve ağır hastalıklar gibi sebeplerle ölen müslümanlar hükmi şehid sayılmışlardır. (Bkz., Malik, Cenaiz 36; Buhari, Cihad 30, Tıb 30; Müslim, İmare 164-166; Ebu Davud, Cenaiz 11, 16; Nesai, Cenaiz 14) İlgili hadislerden, söz konusu kimselerin hükmi şehid sayılmalarının nedeninin ölüm anında çektikleri sıkıntı ve acılar olduğu anlaşılmaktadır. Trafik kazası sonucu çoğu ölümler de bu şekilde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla trafik kurallarına riayet ettiği halde kazada ölen müslümanların da hükmi şehid kabul edilebilecekleri söylenebilir.
 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular