Kişisel Bilgiler

Dr. Bünyamin OKUMUŞ
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

Özgeçmişi

1963 yılında Bayburt’ta doğdu. 1981 yılında Trabzon İmam Hatip Lisesinden, 1986 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.
Bir süre İmam Hatiplik yaptıktan sonra 1987-1989 yılları arasında askerliğini asteğmen olarak yaptı. 1989 yılında Erzurum ili Şenkaya ilçesine müftü olarak atandı. 1991 yılında Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları yapmak için kendi isteği ile bu görevden ayrılarak vaizlik görevine geçti. 1991-1999 yılları arasında Kırıkkale Balışeyh, Ankara Kızılcahamam ve Ankara merkez vaizliği görevlerinde bulundu. Bu sırada Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelâm anabilim dalında “İbn Sina’nın Mebde ve Meâd adlı Kitabının Tahkik ve Tanıtımı” adlı yüksek lisans teziyle yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1997-1999 yılları arasında yabancı dil öğrenip araştırma yapmak için İngiltere’de bulundu. Manchester Üniversitesinin Dinler ve Teoloji bölümünde “İbrâhimî Dinlerde Peygamberlik Fikri; Karşılaştırmalı Bir Çalışma” adlı çalışmasıyla ikinci kez MA (Master) diploması aldı. 2001 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı oldu. Doktorasını 2005 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelâm anabilim dalında “İbn Teymiyye’nin Peygamberlik Anlayışı” başlıklı teziyle tamamladı. Halen Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak göreve devam etmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yayınlanmış eserleri:
İbn Teymiyye’ye Göre Vahiy ve Peygamberlik Selefi Öğretinin Olgusal Bir Yorumu, Ankara 2012. (“İbn Teymiyye’nin Peygamberlik Anlayışı” adlı doktora tezimin geliştirilmiş ve düzeltilmiş şekli)
Makaleler:
1-“Yehova Şahitlerinin Teşkilatlanması ve Temel İnançları”, Diyanet İlmi Dergisi, Cilt: 38, Sayı: 2, 2002
2-“İBN TEYMİYYE’NİN TEVHÎD YORUMUNDA ALLAH SEVGİSİ: HAKİKATİN BİLGİSİNE ERİŞME VE MUTLULUĞU KAZANMANIN YOLU”, Kelam Araştırmaları 7:1 (Ocak 2009), ss.75-96.
3-“GARANİK HADİSESİ BAĞLAMINDA İBN TEYMİYE’YE GÖRE İSMET KAVRAMI: NEBEVİ METİNLERİN NESHİ VE TEBDİLİ MESELESİ (I)”, KELAM ARAŞTIRMALARI 8:1 (2010), SS.237-260.
4-“İBN TEYMİYYE’YE GÖRE İSMET KAVRAMI BAĞLAMINDA NEBEVÎ METİNLERİN NESHİ VE TEBDİLİ MESELESİ (II) KELAM ARAŞTIRMALARI 8:2 (2010), SS.147-168.
Tercüme makale:
Philips S. Alexander, ‘PEYGAMBERLİĞİN ALTMIŞTA BİR PARÇASI’: YAHUDİLİKTE DEVAM EDEN VAHİY SORUNU, KELAM ARAŞTIRMALARI 12:2 (2014), SS. 375-394.

 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular