Kişisel Bilgiler

Ahmet OĞUZ
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

Özgeçmişi

05.05.1979 tarihinde Elazığ/Palu’da doğdu. 1990-1997 yılları arasında Şanlıurfa’da medrese eğitimi aldı ve İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 27.02.1997’de Diyarbakır/Ergani’de İmam Hatip olarak göreve başladı. 01.03.2000’de Malatya Merkez Yeni Camii İmam Hatipliğine naklen atandı. 08.05.2004’de ilmî icâzet aldı. Kutsal toprakların manevî havasından istifade etmek ve pratik Arapçasını geliştirmek amacıyla kısa bir müddet Mekke'de okudu ve 16.09.2007'de Mescid-i Haram’da ilmî icâzet aldı. 22.05.2008'de Tashih-i Huruf Kursu’nu tamamladı. 06.07.2008'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 30.09.2009'da kısa dönem olarak askerlik görevini yaptı. 22.06.2012’de Kayseri Dinî Yüksek İhtisas Merkezi’nden dönem birincisi olarak mezun oldu. 05.07.2012’de Malatya/Kale İlçe Vaizliğine atandı. 11.07.2013’de Ömer Nasuhi Bilmen Dinî Yüksek İhtisas Merkezi’ne Eğitim Görevlisi olarak atandı. 29.08.2013’de Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığına atandı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalında “Kurtubî’nin ‘et-Tezkire bi Ahvâli’l-Mevtâ ve Umûri’l-Âhire’ Adlı Eseri Bağlamında Kabir Hayatı İle İlgili Hadislerin İncelenmesi” (2014) isimli teziyle Yüksek Lisansını tamamladı. “Vakfın Kuruluşu ve İstibdâli” adlı uzmanlık tezi hazırlayan OĞUZ, 09 Aralık 2016 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığı görevine atandı. 2014 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalında başladığı “Ma‘mer b. Râşid’in (153/770) el-Câmi‘ Adlı Eserinin Edisyon Kritiği, Tahric ve Değerlendirilmesi” adlı doktora tezi devam etmektedir.
Halen Kurul Uzmanlığı görevinin yanında DİB Arapça İlmî Dergi Editör Kurulu Üyeliği de bulunan OĞUZ, evli ve 4 çocuk babası olup iyi derecede Arapça bilmektedir.
Eserleri:
1- Şâfiî Mezhebine Mensup Kişilere İmamlık Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (müşterek çalışma), DİB Yayınları, 2018.
2- el-İhtiyâr li ta’lili’l-muhtâr (5 cilt, müşterek tercüme), Nuh Yayıncılık, 2017.
3- el-Burhân: Buhârî ve Müslim’den Seçme Hadisler (tercüme, tahrîc ve açıklamalar), Nida Yayıncılık, 2012, 2017.
4- Büyüklerden Hikmet Katreleri (tercüme, ücretsiz dağıtılmak üzere özel baskı) 2012.
5- 40 Mekkî Hadis Risalesi (tercüme, Meşrû‘u ta‘zîmi’l-beledi’l-harâm baskısı) 2006, Mekke.
6- İlâhî Hadisler [99 Kudsî Hadis ve Şerhi], (tercüme, tahrîc ve açıklamalar), DİB Yayınları, 2021.
7- Ma‘mer b. Râşid (ö. 153/770), Kitâbü’l-Câmi‘ (tercümesi devam etmektedir).

 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular