Din İşleri Yüksek Kurulu Kararları
Karar Yılı: 2022 - Karar No: 23
Konusu: Borç ilişkilerinde takas (mahsuplaşma) caiz midir?
   

Din İşleri Yüksek Kurulu, 16.02.2022 tarihinde Kurul Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI başkanlığında toplandı. İktisadi Hayat ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan “Ticaretle İlgili Kurula Sevk Edilecek Metinler” başlıklı 28.12.2021 tarihli ve 2021/07 sayılı Komisyon Kararı müzakere edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, “Borç ilişkilerinde takas (mahsuplaşma) caiz midir?” sorusuna cevaben aşağıdaki metnin Kurul Kararı olarak kabulüne oy birliğiyle karar verildi:

Takas, zimmette sabit olan borçların karşılıklı mahsuplaşma suretiyle düşürülmesini ifade eder. Karşılıklı borçlarda cins, vasıf, vade vb. niteliklerde eşitlik olması, tarafların veya üçüncü şahısların hakkının ihlâl edilmemesi ve faiz yasağı gibi şer’î bir kuralın çiğnenmemesi kaydıyla, borç miktarınca takas işlemi yapmak caizdir. Buna karşılık borçlar arasında cins ve vasıf farklılığı var ise takas ancak karşılıklı rızâ ile gerçekleşebilir (Bkz. Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi, VI, 19; İbn Âbidin, Reddu’l-muhtâr, III, 840; IV, 250; V, 266). Örneğin aynı miktar Türk Lirası borçlarında mahsuplaşma, tarafların iradesine bağlı olmaksızın kendiliğinden gerçekleşirken altın borcu Türk Lirası ile ancak karşılıklı rızayla takas edilebilir. Bununla birlikte ilerde meydana gelebilecek tartışmaların önüne geçilmesi açısından, kendiliğinden gerçekleşen mahsuplaşmadan tarafların haberdar olması uygun olur.


 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular