Din İşleri Yüksek Kurulu Kararları
Karar Yılı: 2021 - Karar No: 4
Konusu: Dinden Çıkmayı Gerektiren Sözleri (Elfaz-ı Küfrü) Söylemenin Nikaha Etkisi Nedir?
   

Din İşleri Yüksek Kurulu 27.01.2021 tarihinde Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI başkanlığında  toplandı. Sosyal Hayat Komisyonu tarafından hazırlanan, geçmişte “Kurul Fetvası” olarak Dini Bilgilendirme Platformuna yüklenen ve Diyanet İşleri Başkanlığınca yayınlanan Fetvalar kitabında da yer alan “Dinden çıkmayı gerektiren sözleri (elfaz-ı küfrü) söylemenin nikaha etkisi nedir?” başlıklı fetvada bazı değişiklikler yapılmasını içeren komisyon teklifi görüşüldü. Yapılan müzakereler neticesinde ilgili fetvanın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve Kurul Kararı olarak kabulüne karar verildi:
Dinden çıkmayı gerektiren sözleri (elfaz-ı küfrü) söylemenin nikaha etkisi nedir?
İnançsızlık ya da dinî değerlere hakaret etmek amacıyla değil de sırf ağız alışkanlığıyla, dinden çıkmayı gerektiren sözlerin söylenmesi büyük günah olmakla birlikte tercih edilen görüşe göre bilgisizce söylenen bu sözlerle dinden çıkılmayacağı için nikâh da bozulmaz. Çünkü burada maksat dinî değerlere hakaret etmek veya bu değerleri hafife almak değildir. Şu kadar var ki bu tür söz ve davranışlarda bulunan kişinin tövbe ve istiğfarda bulunması ve tekrar böyle bir hataya düşmemeye gayret etmesi gerekir.
Dinin kesin esaslarından birisinin bilerek inkar edilmesi veya hafife ya da alaya alınması ise kişinin dinden çıkmasına sebep olur. Mesela Allah’a, Peygambere ve dinen mukaddes olan değerlere küfreden, namazı ve orucu inkar eden kişi İslam dininden çıkmış olur. Hanefi mezhebine göre, eşlerden birinin dinden çıkmasıyla, evlilik kendiliğinden sona erer. Tövbe ederek İslam’a dönse bile yeni bir nikah akdi olmaksızın evlilik hayatını devam ettiremez. Şafii mezhebine göre, dinden çıkan kimse tövbe eder de iddet müddeti içinde İslam’a dönerse yeni bir nikah akdine gerek kalmaksızın evlilik hayatını devam ettirebilir (Şafii, el-Ümm, I, 297; Şeyhizade, Mecme‘u’l-enhur, I, 546).


 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular