İhmal sebebi ile kurban kesmeyen kimse ne yapmalıdır?
Kurban kesme şartlarını taşıdığı hâlde unutma, ihmal vb. sebeplerle kurban kesmeyen kimsenin, Hanefîler'e göre o yıla mahsuben, bir kurban bedelini fakirlere vermesi (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 6/315-316; Merğinânî, el-Hidâye, 4/358), ayrıca tevbe ve istiğfar etmesi gerekir.
 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular