Kişisel Bilgiler

Dr. Fatih YÜCEL
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

Özgeçmişi

1975 yılında Çankırı/Çerkeş/Dikenli köyünde doğan Yücel, 1993 yılında Van İmam-Hatip Lisesinden, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE. İslam hukuku bilim dalında yüksek lisansını, 2008 yılında Ankara Üniversitesi SBE. İslam hukuku bilim dalında doktorasını tamamladı. 2006 yılında Konya Selçuk Dinî Yüksek İhtisas Eğitim Merkezinden mezun oldu. 1999-2002 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde TİB. İslam Hukuku Bilim dalında Araştırma görevlisi; 2002-2003 yılları arasında Altındağ Belediyesi’nde memur ve öğretmen; 2003-2007 yılları arasında sırasıyla Ankara, Konya ve Çankırı’da vaiz; 2007 yılında bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı Şanlı Urfa İbrahim Halilullah Eğitim Merkezi’nde öğretmen olarak çalıştı. ABD’de 2011-2012 yılları arasında 16 ay süreyle çeşitli üniversitelerde araştırmalarda bulundu. 2007 yılından beri DİB.’da Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak çalışan Yücel, evli ve altı çocuk babasıdır. Yücel’in “Zeydiyye-Caferiyye Arasında Kırılma Noktası-İmamların Masumiyeti Meselesi ve Masumiyet İnancının Zeydî Usûlüne Tesiri-“, Marife Dergisi, Şia Özel Say., yıl. 8, sy. 3, Kış 2008, ss.27-48; “Fıkıh Usûlünde Zeydiyye-Mutezile Etkileşimi”, İslâmî İlimler Dergisi, Zeydiyye Sayısı, cilt:6 yıl:6 sayı 1 Çorum, Bahar 2011, ss.255-273.; “Zeydi Usul Anlayışında Kur'ân ve Yorumu”, Diyanet İlmi Dergi Kur'ân Özel Sayısı, 2. Baskı, Ankara 2012, ss.471-497; İmamiyye-Zeydiyye Polemikleri, Rıhle, sayı:18 İstanbul, Nisan-Aralık 2014, ss.50-56 gibi hakemli dergi makaleleri ve Zeydiyye (Fıkıh), (DİA., XLIV, ss. 331-338) madde yazarlığı bulunmaktadır.

 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular