Din İşleri Yüksek Kurulu Kararları
Karar Yılı: 2022 - Karar No: 17
Konusu: Unutma veya bilgisizlik sebebiyle ihram yasaklarını ihlal etmenin hükmü nedir?
   

Din İşleri Yüksek Kurulu, 09.02.2022 tarihinde Kurul Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI başkanlığında toplandı. İbadetler Komisyonu tarafından hazırlanan “Hac İle İlgili Teklif Edilen Yeni Fetvalar” başlıklı 04.11.2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Komisyon Kararı müzakere edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, “Unutma veya bilgisizlik sebebiyle ihram yasaklarını ihlal etmenin hükmü nedir?” sorusuna cevaben aşağıdaki metnin Kurul Kararı olarak kabulüne oy birliğiyle karar verildi:

“Unutma veya bilgisizlik sebebiyle ihlal edilen ihram yasaklarının ceza gerektirip gerektirmediği mezhepler arasında ihtilaf konusudur.

Hanefî ve Mâlikîler, gerek unutarak gerek bilgisizliği sebebiyle ihram yasağını işleyen kişiye ceza gerekeceğini ifade etmişlerdir. (Sahnûn, el-Müdevvene, 1/442, 463; Mevsılî, İhtiyâr, 1/232; Sâvî, Bulğatü’s-sâlik, 2/91; (İbn Âbidin, Reddü’l-muhtâr, 2/543).

Şâfiî ve Hanbelîlere göre ise avlanma, saç ve tırnak kesme gibi yok etme (itlaf) türü yasaklarda unutma ve bilgisizlik mazeret sayılmaz. Buna mukabil elbise giyme, koku sürünme gibi yararlanma (tereffüh) türü yasaklarda ise bu durumlar mazeret kabul edilir. Bu iki mezhebe göre ihramlı kişi, unuttuğu veya hükmünü bilmediği için elbise giyinir ya da koku sürünürse ceza ödemesi gerekmez (İbn Kudâme, el-Muğnî, 3/435-436; el-Kâfî, 1/496-497; Kalyûbî, Haşiye, 2/168-171).”


 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular