VI. Din Şûrası: Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri

Kur’an ve Sünnet bütünlüğü içerisinde İslam dininin temel bilgi kaynaklarını ve metodolojisini, tarihî tecrübesini ve güncel talep ve ihtiyaçları dikkate alarak dini konularda toplumu aydınlatan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının düzenlediği VI. Din Şurası; Genel Sekreter Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN’ın takdim, Kurul Başkanı Dr. Ekrem KELEŞ ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ’ın açılış konuşmalarıyla başladı.
 
Sanayileşme, kentleşme ve hızla gelişen teknolojik iletişim ağının tetiklediği değişim süreçlerinin inançları, algıları ve dinî hayatı etkilemesi; modernleşme ve sekülerleşme ile ivme kazanan karşılıklı etkileşim sürecine giren dinin,  devlet, siyaset, aile ve birey üzerindeki etkileri açısından ciddi bir değişimle başa çıkmak zorunda kalması nedeniyle VI. Din Şurası “Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri” ana başlığı altındaki gündemle toplandı.
 
25-28 Kasım 2019 tarihleri arasında 5 komisyon halinde çalışmalarını sürdürecek Şûrada  her komisyonda 4 oturum yapılacak.

"Sosyokültürel Değişimin İnanca ve Dini Hayata Etkisi" başlığını ele alacak olan I. Komisyonda; İnanç Karşıtı Akımlar ve Alınacak Önlemler, Dini Anlamada Yöntem Tartışmaları, Farklı Boyutlarıyla Din İstismarı, Günümüzde Dini Oluşumlar başlıkları müzakare edilecek.

Sosyokültürel Değişim ve Din Hizmetleri”'ni ele alacak olan II. Komisyonda; Aile ve Dini Rehberlik Hizmetleri, Cami ve İrşat Hizmetleri, Gençlik ve Sosyokültürel İçerikli Din Hizmetleri, Göç ve Manevi Destek Hizmetleri değerlendirilecek.
 
Sosyokültürel Değişim ve Dini Eğitim” konusunu ele alacak olan III. Komisyonda ise Çocuklara ve Gençlere Yönelik Yaygın Din Eğitimi, Yetişkinlere Yönelik Yaygın Din Eğitimi, Diyanet Personelinin Kurum Öncesi ve Hizmet İçi Eğitim Standartları, Dini Yüksek İhtisas Merkezleri ve Yeni Arayışlar konuları müzakere edilecek.
 
 “Sosyokültürel Değişim ve Dini Yayınlar” konusunu ele alan  IV. Komisyonda Türkiye’de Dini Yayıncılık, Dini Bilginin Sunumu ve Medya, Sosyal Medya ve Dinin Sunumu, Dijital Dini Yayıncılık ele alınacak. 
 
 “Sosyokültürel Değişim ve Yurt Dışı Diyanet Hizmetleri”ni ele alacak olan V. Komisyonda Yurtdışı Diyanet Hizmetleri Vizyonu, Yurt Dışı Diyanet Hizmetleri ve Din Eğitimi, Yurtdışına Yönelik Dini Yayınlar Stratejisi, Din İstismarı ve İslamofobi konuları tüm yönleri ile masaya yatırılacak. 


25.11.2019 - 28.11.2019

 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular