/ Hayatın Başlangıcı ve Sonu -Fıkhi, Hukuki, Tıbbi Ve Etik Boyutlarıyla-
Hayatın Başlangıcı ve Sonu -Fıkhi, Hukuki, Tıbbi Ve Etik Boyutlarıyla-


Günümüzde tıbbi gelişmelerin ortaya çıkardığı tartışma alanlarından birini, hayatın başlangıcına ilişkin karar ve uygulamalar oluşturmaktadır. Tıbbi gelişmelerin yansımalarının gözlendiği diğer bir alan da hayatın sonuna yönelik karar ve uygulamalardır. Günümüz bilim ve teknoloji dünyasının ürünü olan bu gelişmeler ve yol açtığı sorunlar karşısında İslam dininin bakış açısı ve bu konulara yaklaşımı da önem arz etmektedir. Din konusunda toplumu aydınlatmakla görevli bulunan Başkanlığımızın, bu görevi yerine getirme vasıtalarından biri, halkımız tarafından yöneltilen dinî sorulara cevap verme hizmetidir. Bu hizmet, Başkanlığın dinî konularda en üst karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından deruhte edilmektedir. Kurulumuz bu görevi yerine getirirken, karşılaşılan soru ve sorunlara doğru cevap ve makul çözüm ürete bilmek, konuyla ilgili oluşturulacak karar, mütalaa ve fetvalarda yol gösterici olması gayesiyle bilimsel yeterlilikleri ile temayüz etmiş akademisyenlerin ve alan uzmanlarının görüşlerinden yararlanma cihetine gitmektedir.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan bu çalışma, tıbbi gelişmelerin ortaya çıkardığı sorun alanı olarak hayatın başlangıcı ve sonuna ilişkin meselelerin disiplinler arası bir titizlikle ele alındığı iki ayrı çalıştay programının kitaplaştırılmasıyla ortaya çıkmıştır.

Her biri konusunun uzmanı olan değerli bilim insanlarının kapsamlı tebliğlerinden ve katılımcıların kıymetli müzakerelerinden oluşan bu kitap, ele alınan konularla ilgili fetva sorularına muhatap olan din görevlilerimizin yanı sıra konuya ilgi duyan araştırmacılara bilimsel bir katkı sunmayı hedeflemektedir. Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular