/ Dini Gündem’de “Hadislerin Güvenilirliği ve Günümüze Ulaşma Meselesi” konuşuldu.
Dini Gündem’de “Hadislerin Güvenilirliği ve Günümüze Ulaşma Meselesi” konuşuldu.


Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Halis AYDEMİR ve Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM, Diyanet TV ekranlarında “Dini Gündem” programının 23. bölümüne (24 Şubat 2021) konuk oldular. Programda “Hadislerin Güvenilirliği ve Günümüze Ulaşma Meselesi” üzerinde duruldu.

Bu bağlamda dinin anlaşılması ve yaşanmasında hadislerin ve sünnetin önemi, Hz. Peygamber’e itaati emreden ayetlerin günümüzde nasıl anlaşılması gerektiği konularına değinildi. Ayrıca hadislere yönelik olarak ileri sürülen bazı iddialara program çerçevesinde yanıtlar arandı. Bu doğrultuda sahabenin hadislere yaklaşımı, Hz. Peygamber döneminde hadislerin yazımı meselesi, hadislerin tedvin ve tasnif döneminin hadislerin güvenilirliği bağlamında ne anlam ifade ettiği irdelendi. Hadislerin büyük bir kısmının hadis müelliflerince sonraki yüzyılda yazılmış olmasının nasıl anlaşılması gerektiği ve hadis âlimlerince yapılan bu çalışmanın hangi şartlarda ve hangi kriterler çerçevesinde yapıldığı konuları konuşuldu.

İzlemek için tıklayınız.


 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular