Yükleniyor Lütfen Bekleyiniz
/ Avrasya Fetva Meclisi (İkinci Buluşma) Toplantısı 16-17 ARALIK 2017 tarihinde İstanbul'da Gerçekleştirildi.
Avrasya Fetva Meclisi (İkinci Buluşma) Toplantısı 16-17 ARALIK 2017 tarihinde İstanbul'da Gerçekleştirildi.
AVRASYA FETVA MECLİSİ İKİNCİ TOPLANTISI

SONUÇ BİLDİRGESİ

(16-17 ARALIK 2017, İSTANBUL)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam resullerin en şereflisine, âline, ashâbına ve kıyamete kadar en güzel şekilde ona tabi olanlara olsun.

Avrasya Fetva Meclisi, ikinci toplantısını üyelerinin katılımıyla 27-28 Rebiülevvel 1439 / 16-17 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da yapmıştır.

Meclis, Avrasya ülkelerindeki iftâ yöntemleri ve bazı güncel tıbbi meseleler başlıklı iki gündem maddesiyle toplanmıştır.

Meclis, gündem maddelerine geçmeden önce, son dönemde Kudüs ile ilgili yaşananlar üzerine Kudüs’ün kadim konumunun değiştirilmesine yönelik çabaların kınandığını, Filistinlilerin bu mukaddes beldelerin sahipleri olduğunu güçlü bir şekilde vurgulayarak tüm İslam ülkelerini, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksâ’nın yer aldığı bu mübarek beldenin İslami kimliğini korumaya çağırdı.

Meclis, iki gün süren müzakerelerden sonra şu kararları almıştır.

1. Katılımcı ülkelerde takip edilen iftâ metodları üye ülke temsilcileri tarafından sunulduktan sonra, Meclis, iftâ usulünün, Kur’ân’ın ve Sünnet-i Nebevî’nin zahir manası yanında, illet, hikmet ve mekâsıdı bütünlük içerisinde değerlendiren bir anlayışa dayandığını vurgulamıştır. Meclis, ayrıca münasip çözümlerin bulunması noktasında fıkhî mirastan istifade etmeyi, güncel ihtiyaçları ve mahalli adetleri dikkate almayı zaruri görmektedir.

2. Meclis, İslam toplumunda ayrılığa ve çekişmeye neden olmayan bir üslubu benimsemiştir.

3. Meclis, fetvanın istikrarı temin eden munzabıt bir usulle üretilmesini ve bunun süreklilik arz etmesini, dini yaşantının insicamı açısından önemli görmektedir.

4. Meclis, Avrasya ülkelerinin tarih boyunca yaşadığı mezhep kültürünü muhafaza etmelerini önemli görmektedir.

5. Avrasya Fetva Meclisi’nin özellikle yeni meselelerde Avrasya ülkelerinin ilmi birikiminden istifade ederek ortak sonuçlara ve çözümlere ulaşmak için mutedil, orta yolu esas alan, yerleşik bir metodu benimseyen etkili ve etkin bir platform olmasının önemi vurgulanmıştır.

6. Toplantıda ele alınan güncel tıbbi meselelerle ilgili fetvalar ittifakla kabul edilmiş ve bu fetvaların ülke temsilcileri tarafından ilgili ülkelerin fetva meclislerine gönderilmesi kararlaştırılmıştır.


 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular