/ AVRASYA FETVA MECLİSİ III. TOPLANTISI İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
AVRASYA FETVA MECLİSİ III. TOPLANTISI İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem KELEŞ ve Avrasya İslam Şurası'na üye ülkelerin dini idarelerinin fetva alanında uzman temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Avrasya Fetva Meclisi III. toplantısı 21-22 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Prof. Dr. Ali Erbaş, toplantının ve toplantıda ele alınacak konuların önemine dikkat çekerek, Kur’ân ve Sünnet’in doğru bir şekilde anlaşılması ve iki kaynak çerçevesinde aklî/naklî deliller ve hikmetle muhkem hale getirilmiş güncel doğru bilgilerin üretilmesi, üretilen bu bilgilerin ihtilaftan uzak, anlaşılır, sade, nasların, zamanın ve zeminin ruhunu yakalayan güncel bir dil ve üslûpla sunulmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Dört oturum halinde planlanan toplantıda Modern Dönemde Dini Soruların Cevaplandırılmasında Görülen Yöntem Sorunları, Yasal Mevzuatta Düzenlenen ve Yaptırıma Bağlanan Konulardaki Fetva Siyaseti, Finans, Ekonomi ve Ticaret Hayatına Dair Bazı Güncel Fetvalar ele alınacaktır. Toplantı Sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona ermiştir.


AVRASYA FETVA MECLİSİ III. TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ
 
Avrasya Fetva Meclisi, III. toplantısını 21-22 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirmiştir. Bu toplantıya Abhazya, Afganistan, Azerbaycan, Balkarya, Belarus, Bulgaristan, Gürcistan, Hırvatistan, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Moğolistan, Estonya, Romanya, Rusya, Saraybosna, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan’dan Avrasya Fetva Meclisi Üyeleri katılmıştır. 

Avrasya Fetva Meclisi iki günlük müzakereler sonucunda şu kararları almıştır:

1. Meclisimiz, uluslararası toplumu insanlık değerlerini savunmaya ve inancı ne olursa olsun her insanın temel hak ve özgürlüklerine kavuşup bunları kullanabilmesi için etkin rol oynamaya çağırmaktadır. Dünyanın değişik bölgelerinde Müslümanlara uygulanan ve yer yer soykırım boyutuna varan insanlık dışı baskı ve zulüm politikaları asla kabul edilemez.

2. İslam dünyasının farklık bölgelerinde devam eden iç savaş görünümündeki çatışmalar Müslümanları derinden yaralamakta ve üzmektedir. İslam ülkeleri yöneticilerinin bu çatışmaları sonlandırmak ve ardından yaraları sarmak için daha özel gayret sarf etmesi dinî ve insanî bir görevdir.

3. İslamofobi endüstrisinin ürettiği İslam karşıtı tutumlar, dünya barışına gölge düşürdüğü gibi Müslümanlara karşı bir nefret suçu oluşumuna da zemin hazırlamaktadır. Bu insanlık ayıbıyla mücadele yine bütün insanlığın ortak görevidir.

4. Müslüman toplumlarda fetva, baştan itibaren benimsenen bir usûle tabi olagelmiştir. Bu bağlamda her bölgede genel olarak belli bir mezhep çerçevesi esas alınmakla birlikte gerektiğinde yine belli bir usûl doğrultusunda bütün fıkıh mirasından da istifade edilerek çözümler üretilmiştir. Fıkhî ihtilafların rahmet olduğu gerçeği, bu istifadenin esas sâiki olmuştur.

5. Bununla birlikte özellikle günümüzde gerek bireysel gerek kurumsal düzeylerde fetva verilirken bazı yöntem yanlışları yapılmaktadır. Bunların başında külliyât-ı şeriaya ya da küllî kaidelere dayanarak fetva vermek, fıkıh-ahlak bütünlüğünü göz ardı etmek, fıkıh mirasından rastgele seçimlerde bulunmak ve fetvanın muhtemel sonuçlarını hesaba katmamak gelmektedir.

6. Fetva o konudaki dinî-şer’î hükmü bildirmekten ibarettir. Literatürdeki ifadesiyle fetva, i’lâm ve ihbardan ibarettir. Millî kanunlarda farklı bir biçimde hükme bağlanmış konularda fetva vermek, kanuna muhalefet olarak değerlendirilmemelidir.

7. Meclis üye ülke v edini idarelerin fetva sorumlulularına fetva usul ve adabına dair bir eğitim erilmesi ve bunun Avrasya Fetva Meclisi Başkanlığınca organize edilmesi uygun olacaktır.

8. Toplantıda müzakere edilen bazı iktisadî-ticarî ve finansal konularla ilgili fetvalar oybirliğiyle kabul edilmiştir. Kabul edilen fetvalar Avrasya Fetva Meclisi Başkanlığınca ilgili dinî idarelere gönderilecektir.


 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular